english

Ne ofrojme paketa te shumellojshme website ne menyre qe me se miri ti pershtatemi nevojave te kerkesave tuaja te cdo rangu.

Personale

Per individe
3 faqe unike
Forme kontakti
Audio/Video
Liber Shenimesh
CMS

Informative

Per shoqata dhe biznese te vogla
5 faqe unike
Forme kontakti
Audio/Video

Autoresi

Per individe (dhe komerciale)
5 faqe unike
3 forma
Blog
Audio/Video
Blog me komente
CMS

Normale

Website te zakonshme
5 faqe unike
5 forma
Audio/Video/Foto
Liber Shenimesh
Akses ne DB / FTP
CMS

Interaktive

Per publikime dhe rrjete sociale
Akses i plote (pa DB dhe FTP)
Te gjitha sherbimet sipas kerkeses

E-Commerce

Per shitje online
Akses i plote (pa DB dhe FTP)
Te gjitha sherbimet sipas kerkeses (pa blog)

Premium

Per cdo qellim
Akses i plote
Te gjitha sherbimet sipas kerkeses